واحدفرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد هیچ دعائی بالاترازاین نیست که خدا ما را از خودش دور نکندوهیچ دردی هم بالاترازدردهجران نیست . اگر می گویند ذکر کنید ، منظور این نیست که یک تسبیح دستمون بگیریم و بگوییم: یا الله ، یا رحمان ، یا رحیم و ... ،اسم ببریم! اینها ذکر نیست. ذکر اینست که او در کل زندگی ما حضور داشته باشه. اگر یک اسم خدا جمیل است، پس باید در معماریمان باشد، توی رفتارهایمان باشد، تو لباسمون باشد تو ظاهر و باطنمون باید باشد، تو صحبت کردنمون باید باشد. کو جمیل!؟ که تو می گویی من ذاکرم! هر کس ذاکر نباشد به اسماء الله زندگیش سخت می شود، معیشتش تنگ می شود . http://farhangdkh.mihanblog.com 2019-08-21T12:36:58+01:00 text/html 2019-08-21T07:16:33+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد سجاده‏اى که بر روى آن نماز خوانده شود http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2484 <div class="hadi3_imam" style="font-family: BYekan, tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(6, 158, 28); position: relative; top: -13px; width: 298.797px; text-align: center; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><br></div><p class="hadi3_fa" id="farsy4" name="farsishow" style="font-family: BYekan, tahoma; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 17px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255);"><br></p><div class="hadi3_imam" style="font-family: BYekan, tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(6, 158, 28); position: relative; top: -13px; width: 298.797px; text-align: center; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;">امام موسی كاظم علیه السلام می فرمایند :</div><p class="hadi3_fa" id="farsy12" name="farsishow" style="font-family: BYekan, tahoma; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 17px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255);">پیروان ما از چهار چیز بى ‏نیاز نیستند: ۱ ـ سجاده‏اى که بر روى آن نماز خوانده شود. ۲ ـ انگشترى که در انگشت باشد. ۳ ـ مسواکى که با آن دندانها را مسواک کنند. ۴ ـ تسبیحى از خاک مرقد امام حسین (علیه السلام)</p><p class="hadi3_ar" id="araby12" name="arabicshow" style="font-size: 14px; text-align: justify; margin: 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 28px; color: rgb(153, 17, 89);">قال الامام موسى الکاظم (علیه السلام) : لا تستغنى شیعتنا عن أربع: خمرة یصلى علیها و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحة من طین قبر أبى عبد الله علیه السلام…</p><p class="hadi3_fa" id="farsy4" name="farsishow" style="font-family: BYekan, tahoma; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 17px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255);">از ما نیست كسى كه هر روز به حساب نفس خود نرسد؛ تا اگر نیكى كرده از خداوند طلب ازدیاد آن را بخواهد و اگر بدى كرده از خداوند طلب آمرزش نموده و توبه كند.</p><p class="hadi3_ar" id="araby4" name="arabicshow" style="font-size: 14px; text-align: justify; margin: 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 28px; color: rgb(153, 17, 89);">لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِی كُلِّ یَومٍ؛ فَإنْ عَمِلَ حَسَنَاً، اِسْتَزَادَ اللهَ وَإنْ عَمِلَ سَیِّئاً، اِسْتَغفَرَ اللهَ مِنْهُ وَتَابَ إلَیْهِ.</p><p class="hadi3_en" id="englisy4" name="englishshow" style="color: rgb(114, 114, 114); font-family: BYekan, tahoma; text-align: justify; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 15px; direction: ltr;">He who doesn`t reckon his own deeds every day is not one of us; He should ask God to augment his good deeds and to forgive his evil deeds and then repent to Him.</p><div class="hadi3_manba" style="font-family: BYekan, tahoma; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: red; position: relative; top: 20px; width: 239.031px; text-align: center; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><p id="manbae4" name="manbashow" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px;">كافی، جلد 2، صفحه 453</p><p id="manbae4" name="manbashow" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px;"><br></p></div> text/html 2019-08-21T07:14:51+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد در میزان الهی نیست عمل و چیزی، سنگین تر از ذكر صلوات بر محمّد و اهل بیتش http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2483 <div class="hadi3_imam" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(245, 247, 249); color: rgb(6, 158, 28); position: relative; top: -13px; width: 298.797px; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">امام موسی كاظم علیه السلام می فرمایند :</font></div><p class="hadi3_fa" id="farsy1" name="farsishow" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">در میزان الهی نیست عمل و چیزی، سنگین تر از ذكر صلوات بر محمّد و اهل بیتش (صلوات الله علیهم اجمعین).</font></p><p class="hadi3_ar" id="araby1" name="arabicshow" style="text-align: right; margin: 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 28px; color: rgb(153, 17, 89);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">ما فِی الْمیزانِ شَیْیءٌ أثْقَلُ مِنَ الصَّلاةِ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمّد.</font></p><p class="hadi3_en" id="englisy1" name="englishshow" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 15px; direction: ltr; text-align: justify; color: rgb(114, 114, 114);"></p><div class="hadi3_manba" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(245, 247, 249); color: red; position: relative; top: 20px; width: 239.031px; text-align: center; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><p id="manbae1" name="manbashow" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">الكافی، جلد 2، صفحه 494</font></p></div> text/html 2019-08-21T07:09:30+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد امام موسی كاظم علیه السلام می فرمایند : انجام نمازهای مستحبّی، هر مؤمنی را به خداوند متعال نزدیك می نماید. http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2482 <div class="hadi3_imam" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(245, 247, 249); color: rgb(6, 158, 28); position: relative; top: -13px; width: 298.797px; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">امام موسی كاظم علیه السلام می فرمایند :</font></div><p class="hadi3_fa" id="farsy1" name="farsishow" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">انجام نمازهای مستحبّی، هر مؤمنی را به خداوند متعال نزدیك می نماید.</font></p><p class="hadi3_ar" id="araby1" name="arabicshow" style="text-align: right; margin: 12px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 28px; color: rgb(153, 17, 89);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">صَلوةُ النّوافِلِ قُرْبانٌ اِلَی اللهِ لِكُلِّ مُؤمِن.</font></p><p class="hadi3_en" id="englisy1" name="englishshow" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 15px; direction: ltr; text-align: justify; color: rgb(114, 114, 114);"></p><div class="hadi3_manba" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(245, 247, 249); color: red; position: relative; top: 20px; width: 239.031px; text-align: center; box-shadow: rgb(140, 190, 231) 2px 2px 7px;"><p id="manbae1" name="manbashow" style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 21px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">وسائل الشیعة، جلد 4، صفحه 73، حدیث 4547</font></p></div> text/html 2019-08-21T06:51:24+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم ع بر شما مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2481 <p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"></p><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="https://www.ifsm.ir/d/2018/09/01/3/14081.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ولادت امام موسی کاظم"></p></blockquote><p></p><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">بزم ما را باز آمد عالم آرایى دگر</font></p></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">کز قدومش بزم ما گردیده سینایى دگر</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">قرن ها بگذشته از موسى و شرح رود نیل</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">آمده اینک به فتح نیل موسایى دگر</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم بر شما مبارک</font></p> text/html 2019-08-18T08:01:09+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند و کسانی که جلو رفته اند برگردند. غدیر یعنی باولایت حرکت کردن. http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2480 <div><img src="http://www.ahvaz.ir/Portals/0/Articles/1391/ghadir-khom-radsms_net_.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#003300"><span style="text-align: center;">غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند و کسانی که جلو رفته اند برگردند.</span><br style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">غدیر یعنی باولایت حرکت کردن.</span></font> text/html 2019-08-18T07:59:13+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد عید غدیر مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2479 <img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2016/09/12-2.jpg" alt="تصویر مرتبط"> <div><font face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">عید آمده هر کس پی کار خویش است‌</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">می نازد اگر غنی و گر درویش است‌</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">من بی تو به حال خود نظرها کردم‌</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">دیدم که دمی بعد قدیر در پیش است‌</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="text-align: center;"><font color="#006600">&nbsp;عید غدیر بر شیعیان مبارک</font></span></font></div><div><br></div> text/html 2019-08-18T07:57:59+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد همه بر سفره علی ع می مانیم .عید غدیر مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2478 <br><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/06/07/1397060716233934115196084.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عیدغدیر" style=""></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote> text/html 2019-08-18T07:52:52+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد عید غدیر مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2477 <img src="http://img1.tebyan.net/Big/1394/07/7e1231983af54259a7475c5aad4ca176.gif" alt="نتیجه تصویری برای عیدغدیر"> <div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">پیام نور به لبهاى پیك وحى خداست</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">بخوان سرود ولایت ,كه عید اهل ولاست‏</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">بیا شراب طهور از خم غدیر بزن ,</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">خدا گواست كه ساقى این شراب خداست!</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;">عید غدیر مبارک</span></font></div> text/html 2019-08-16T16:23:48+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد امام هادی علیه السلام : " هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند.میلاد امام هادی ع مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2476 <p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><a target="_blank" href="https://www.beytoote.com/fun/sms/sms-birth-imam-auctoritate.html" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(12, 49, 82);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3"><img alt="اس ام اس تبریک ولادت امام هادی -ع" title="اس ام اس تبریک ولادت امام هادی -ع" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu627.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; max-width: 97%; width: 324.969px; height: auto;"></font></a></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ای نور خدا امام هادی مکتب عشق را منادیای در کف تو لوای قرآن</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">وی مجری آیه های قرآن</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در اوج طلوع روشنائی</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آیینه ی پاک حق نمائی</font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; color: rgb(204, 153, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br style=""></font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"></div><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">امشب ای دل، مرا شب شادی است</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در کف ما برات آزادی است</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">باب رحمت ز هر طرف شد باز</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شب میلاد حضرت هادی است</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" size="3">امام هادی علیه السلام :</font></p><p style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">" هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند</font></p> text/html 2019-08-08T05:08:31+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) هفتم ماه ذی الحجه http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2475 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px;"><a title="شهادت امام محمد باقر,سالروز شهادت امام محمد باقر" href="https://www.beytoote.com/art/decorum/martyrdom1-imam-baqir.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px;"><font face="Mihan-Koodak"><img title="شهادت امام محمد باقر,سالروز شهادت امام محمد باقر" alt="شهادت امام محمد باقر,سالروز شهادت امام محمد باقر" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe501.jpg" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; max-width: 97%; width: 324.969px; height: auto;"></font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent;">سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام )</strong></span><br style="">هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر (( علیه السلام )) ، شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم</font><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif">&nbsp;.</font></p></div> text/html 2019-08-08T04:57:52+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد آشنایی با تاریخچه هلال‌ احمر http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2474 <div class="box-note" style="margin: 5px 0px; padding: 14.2552px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; box-shadow: rgb(31, 31, 153) 0px 1px 5px;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px;">آشنایی با تاریخچه هلال‌ احمر</span></div><div class="box-note" style="margin: 5px 0px; padding: 14.2552px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; box-shadow: rgb(31, 31, 153) 0px 1px 5px;"><font face="Mihan-Koodak">صلیب سرخ جهانی سازمانی بی‌طرف است که هم اکنون تحت عنوان فدراسیون صلیب سرخ جهانی و هلال احمر&nbsp; فعالیت می‌کند. این فدراسیون سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در شهر پاریس تحت عنوان لیگ جمعیت‌های صلیب سرخ تاسیس شد.</font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak">کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که منشأ نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر محسوب می‌شود سازمانی است بی‌طرف، بی‌غرض و مستقل که وظیفه منحصراً بشردوستانه آن عبارت است از حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و خشونت داخلی و یاری‌رسانی به آنها</font></p> text/html 2019-08-08T04:56:58+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد زیارت امام حسن عسکری ع http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2473 <article class="js_AboutText AboutText " style="color: rgb(15, 30, 53); font-size: 17px; line-height: 2.5; margin: 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak">روز پنجشنبه به نام حضرت عسکرى (علیه السّلام) است.<br>در زیارت آن حضرت بگو:</font></article><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(94, 41, 1); font-size: 23px; text-align: justify;">السَّلامُ عَلَیْكَ یَا وَلِیَّ اللّهِ، السَّلامُ عَلَیْكَ یَا حُجَّةَ اللّهِ وَ خَالِصَتَهُ، السَّلامُ عَلَیْكَ یَا إِمَامَ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَارِثَ الْمُرْسَلِینَ وَ حُجَّةَ رَبِّ الْعَالَمِینَ، صَلَّى اللّهُ عَلَیْكَ وَ عَلَى آلِ بَیْتِكَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، یَا مَوْلایَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ، أَنَا مَوْلًى لَكَ وَ لِآلِ بَیْتِكَ، وَ هَذَا یَوْمُكَ وَ هُوَ یَوْمُ الْخَمِیسِ، وَ أَنَا ضَیْفُكَ فِیهِ وَ مُسْتَجِیرٌ بِكَ فِیهِ، فَأَحْسِنْ ضِیَافَتِی وَ إِجَارَتِی بِحَقِّ آلِ بَیْتِكَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ.</span><br style="color: rgb(94, 41, 1); font-size: 23px; text-align: justify;"></font><article class="js_TranslateText TranslateText" style="color: rgb(89, 80, 38); font-size: 15px; line-height: 2; margin: 10px 0px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak">سلام بر تو ای ولیّ خدا، سلام بر تو ای حجّت حق و بنده پاک خدا، سلام بر تو ای پیشوای مؤمنان و وارث پیامبران و برهان محکم پروردگار جهانیان، درود خدا بر تو و اهل بیت پاکیزه و پاکت باد، ای سرور من یا ابا محمّد حسن بن علی، من دل بسته تو و اهل بیت توأم، این روز روز پنجشنبه و روز توست، و من در آن میهمان و پناهنده به توأم، پس به نیکی پذیرایم باش و پناهم ده، به حق خاندان پاکیزه و پاکت.</font></article> text/html 2019-08-08T04:51:35+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد روز خبرنگار مبارک http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2472 <dl class="article-info" style="margin: 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 2.9vw; color: rgb(31, 31, 31);"><dd class="category-name" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;"><br></dd></dl><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px;"><div class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px;"><a title="پیام تبریک روز خبرنگار،متنی برای روز خبرنگار" href="https://www.beytoote.com/fun/visual/literary-text2-reporterday.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma;"><img title="متن ادبی روز خبرنگار، متن روز خبرنگار" alt="متن تبریک روز خبرنگار, تبریک روز خبرنگار" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/literary-text-reporterday1-2.jpg" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; max-width: 97%; font-family: inherit; width: 400px; height: 347px;"></a></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 8pt; color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;روز خبرنگار</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">و سلام و درود خدا بر تمامی وقایع‌ نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می‏دارند</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی‏گیرند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">سلام و درود خدا بر تمامی خبرنگاران شهید که قلم را سلاح خویش و رسانه را سنگر دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زرمندان و زورمندان بریده از انسانیت و قدرت‌های سلطه ‏گر جهانی قرار دادند و در این راه پرافتخار به لقاء محبوب رسیدند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">خبرنگار باید بداند و می‏داند که آن کس که آگاه‏تر است مسؤول‏تر است.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;مسؤول در قبال ملت و کشور،&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">مسؤول در قبال باورها و اعتقادات مردم،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">مسؤول در قبال منافع ملی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;مسؤول در قبال تجاوز فکری و اندیشه‏‏ای بیگانه‏ به مرزهای فرهنگی،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">مسؤول در قبال اخلاق جامعه ،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;مسؤول در قبال کژاندیشی و کژ رفتاری‏های اداره ‏کنندگان کشور</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;و این مسؤولیت و مسؤولیت‌ها نه تنها محدودیت نمی ‏آفریند،</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">&nbsp;بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او هموار و هموارتر می‏سازد و خبرنگار به جایگاهی می‏رسد که جز رضایت حضرت دوست نمی‏بیند.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak">روزتان مبارک خبرنگاران عزیز</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2019-07-28T06:14:40+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد متن پیام رییس دانشگاه فنی کشور به مناسبت روزملی کارآفرینی وآموزش های فنی وحرفه ای وهفته ملی مهارت http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2471 <span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">متن پیام دکتر ابراهیم صالحی عمران&nbsp;</span><br dir="auto" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; " باسمه تعالی "</span><br dir="auto" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">در سالی که با رهنمود های عالمانه مقام معظم رهبری&nbsp;( مدظله العالی)&nbsp;به عنوان سال" رونق تولید" نامگذاری شده است، توسعه و بسط آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی با همت والا و بی شائبه همه دست اندر کاران این عرصه محقق خواهد شد.</span><br dir="auto" style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">بی تردید تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت برای جوانان این مرز و بوم زمینه ساز اشتغال مولد و پایدار توام با کار آفرینی، تاثیرمهمی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمند سازی منابع انسانی دارد</span> text/html 2019-07-26T15:54:43+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد رزمندگان لرستانی در پیروزی عملیات مرصاد نقش مؤثری داشتند http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2470 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; color: rgb(40, 40, 40);"><div class="rutitr" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس لرستان:</font></div><div class="title" style="color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit;"><a href="http://defapress.ir/fa/news/355473/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رزمندگان لرستانی در پیروزی عملیات مرصاد نقش مؤثری داشتند</font></a></h1></div></div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 10px; text-align: justify; background: rgb(249, 248, 243); border: 1px solid rgb(226, 226, 226); padding: 10px; margin-bottom: 10px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">سرهنگ حجت‌الله ناصرپور گفت: در تجزیه و تحلیل پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد، دو عامل اثر بخشی رزمندگان لرستانی اعم از داوطلبان عشایر و نیروهای تیپ 57 سپاه پاسداران و اقدامات حمایتی مؤثر لشکر 84 لرستان و آتش باران هجومی هوانیروز قهرمان ارتش بسیار موثر بود.</font></div><div class="news_toolbar" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 5px; padding-top: 0px; width: 308px;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; box-sizing: border-box; color: rgb(41, 41, 41); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="رزمند گان لرستانی در پیروزی عملیات مرصاد نقش مؤثری داشتند" src="http://defapress.ir/files/fa/news/1398/5/4/765406_611.jpeg" alt="رزمند گان لرستانی در پیروزی عملیات مرصاد نقش مؤثری داشتند" width="306" height="184" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 8px;"><font size="3"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سرهنگ حجت‌الله ناصرپور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان به مناسبت سالروز عملیات مرصاد در گفت‌وگو با خبرنگار&nbsp;</span><a href="http://defapress.ir/" style="background-color: transparent; font-family: Mihan-Koodak; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; text-decoration-line: none;">دفاع‌پرس</a><span style="font-family: Mihan-Koodak;">&nbsp;درخرم آباد اظهار داشت: عملیات «مرصاد» آخرین برگ زرین از تاریخ هشت ساله دفاع مقدس ماست.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">وی گفت</font><font face="Mihan-Koodak" size="2">:</font></p></div>