واحدفرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد هیچ دعائی بالاترازاین نیست که خدا ما را از خودش دور نکندوهیچ دردی هم بالاترازدردهجران نیست . اگر می گویند ذکر کنید ، منظور این نیست که یک تسبیح دستمون بگیریم و بگوییم: یا الله ، یا رحمان ، یا رحیم و ... ،اسم ببریم! اینها ذکر نیست. ذکر اینست که او در کل زندگی ما حضور داشته باشه. اگر یک اسم خدا جمیل است، پس باید در معماریمان باشد، توی رفتارهایمان باشد، تو لباسمون باشد تو ظاهر و باطنمون باید باشد، تو صحبت کردنمون باید باشد. کو جمیل!؟ که تو می گویی من ذاکرم! هر کس ذاکر نباشد به اسماء الله زندگیش سخت می شود، معیشتش تنگ می شود . http://farhangdkh.mihanblog.com 2018-05-20T10:08:29+01:00 text/html 2018-05-20T03:20:27+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور چند سوره در قرآن به روزه اشاره کرده است؟ http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2062 <h2 class="Htags_news_subtitle" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8128052592/AKSGIF_IR_RAMADAN_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86275.gif" alt="نتیجه تصویری برای روزه متحرک"></span></h2><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8128060234/AKSGIF_IR_RAMADAN_GIF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86715.gif" alt="نتیجه تصویری برای روزه متحرک"></span></div><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><br></span></div><h2 class="Htags_news_subtitle" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="3">خداوند درقرآن کریم می فرماید:</font></span></h2><h2 class="Htags_news_subtitle" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="3">&nbsp;مردان و زنان مسلمان، روزه دار و راستگو برای همه آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.</font></span></h2><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/33783888523968613481.gif" alt="نتیجه تصویری برای روزه متحرک"></span></div> text/html 2018-05-20T03:18:42+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور کدامین گمراهترندآیه شماره 42 از سوره مبارکه فرقان http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2061 <font size="3"><b><font color="#800000" face="B Mitra"><span lang="fa">آیه شماره </span>42 <span lang="fa">&nbsp;از سوره</span> <span lang="fa">مبارکه </span>فرقان</font></b><font color="#800000" face="B Mitra"><br>کدامین گمراهترند</font><b><font color="#008000" face="B Mitra"><br>&nbsp;</font></b><font color="#000080" face="B Mitra">إِنْ كَادَ لَیُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَیْهَا وَسَوْفَ یَعْلَمُونَ حِینَ یَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِیلًا </font><font face="B Mitra"><b><br><font color="#006600">&nbsp;اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی‏کردیم، بیم آن می‏رفت که ما را گمراه سازد! اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند، بزودی می‏فهمند چه کسی گمراهتر بوده است! </font><font color="#0033cc"><br></font></b></font><b><font face="B Mitra">1- مشركین به تأثیر سخنان پیامبر اسلام اعتراف دارند. «لیضلّنا عن آلهتنا» <br>2- گاهى انسان چنان واژگون فكر مى‏كند كه هدایت را گمراهى مى‏پندارد. «لیضلّنا عن آلهتنا» <br>3- كسانى كه یك خداى با شعور را نپذیرند، چندین بت بى‏شعور را به عنوان خدا خواهند پذیرفت. «آلهتنا» <br>4- صبر و مقاومت در همه جا ارزش نیست، گاهى یكدندگى و لجاجت است، همچون صبر و مقاومت در گمراهى و انحراف. «صَبَرنا» <br>5- برنامه ‏هاى اسلام، انسان‏هاى غیر لجوج را جذب مى‏كند وتنها لجوجان محروم مى‏مانند. «لولا أن صَبَرنا علیها»</font></b></font> text/html 2018-05-16T06:57:21+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهی مبارک باد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2060 <div><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;آمد رمضــــــــان و التــــــــهابــــــــی ست به لــــــــب</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">هر لحظـه مــــــــرا حسرت آبــــــــی ست به لــــــــب</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">با شــــــــوق لــــــــب تــــــــو “ربنــــــــا” می خوانـــم</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">هر بوسـه به پــای تـــــو دعای مستجابی ست به لــب</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">اللهــــــــم عجــــــــل لــــــــولیــــــــک الفــــــــرج</span></div><img src="http://vogiran.com/getattachment/945b19c6-2b71-4e15-abb7-0e80c87a36ee/19954778346474030131.gif.aspx" alt="تصویر مرتبط"> text/html 2018-05-16T06:47:57+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور اخلاق دانشجویى از زبان امام خمینى (قدس سره) http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2059 <img src="http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-2.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪hlhl oldkd‬‏"> text/html 2018-05-16T04:33:01+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور حلول ماه ضیافت ا… ماه عروج اولیا ا… مبارکباد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2058 <p class="tcr" style="text-align: right; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;"><img src="http://uupload.ir/files/h2h7_6.shabahanggif.animated_of_ramadan_karim%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_(110).gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک رمضان"></p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;">عشق یعنی اشک توبه در قنوت<br>خواندنش با نام غفار الذنوب<br>عشق یعنی چشمها هم در رکوع<br>شرمگین از نام ستار العیوب<br>عشق یعنی سرسجود و دل سجود<br>ذکر یارب یارب از عمق وجود<br>حلول ماه ضیافت ا… ماه عروج اولیا ا… مبارکباد/ التماس دعا</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);"><strong>♥♥♥♥♥♥</strong></span><strong><br></strong></p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;">آنکس که در دعایش یادی کند ز یاران ، شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران.<br>بوی خوش رمضان گوارای وجودتان باد .</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(204, 153, 255);"><strong>♥♥♥♥♥♥</strong></span><strong><br></strong></p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px;">کوله بارت بر بند….<br>شاید این چند سحر فرصت آخر باشد…<br>که به مقصد برسیم…<br>شناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم!!<br>“حلول ماه رمضان مبارک”</p> text/html 2018-05-16T04:17:41+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور اللهم رب شهررمضان..(ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایت آرزومندم.) http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2057 <img src="http://files.namnak.com/users/lm/aup/9503/389_pics/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس رمضان مبارک باد"> <div><br></div><div><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">رمضان نام یکی از ماه های قمری و تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده است،در این ماه کتاب های آسمانی قرآن کریم، انجیل، تورات، صحف و زبور نازل شده است،در این ماه مبارک معنوی دلهای مسلمانان با متوسل شدن به ذکر و دعاها آرام میگیرد.</span></div><div><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایت آرزومندم.</span><br style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px; text-align: center;">ای سبک بال در دعای سحرت هرگز از یاد نبر من جامانده بسی محتاجم…</span></div><div><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></span></div> text/html 2018-05-16T04:10:28+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور پارسی را پاس بداریم http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2056 <h1 class="post-text" style="box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; padding: 20px 10px 10px; text-align: right; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><font size="4">من ایرانیــــــم پارسی را پاس بداریـــــم&nbsp;</font></h1><div><font size="4"><br></font></div><div><img src="http://shahraraonline.com/final/site/media/image/medium/104953.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div> text/html 2018-05-16T04:00:19+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور زبانمان راپاس بداریم1 http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2055 <img src="http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2015/07/1.gif" alt="نتیجه تصویری برای شعر فارسی را پاس بداریم"> text/html 2018-05-15T05:06:22+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور اگر بنده «خدا» مى‏دانست كه در ماه رمضان چیست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد. (بحار الانوار، ج 93، ص 34 http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2054 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:-1.5pt;text-align: center;text-indent:1.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">اداره فرهنگی دانشکده فنی وحرفه ای خرم آباد</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:-1.5pt;text-align: center;text-indent:1.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://islamcity.ir/wp-content/uploads/2017/08/60.jpg" alt="نتیجه تصویری برای احادیث نماز"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:-1.5pt;text-align: center;text-indent:1.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b style="text-indent: 1.5pt;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:-1.5pt;text-align: center;text-indent:1.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اگر بنده «خدا» مى‏دانست كه در ماه رمضان چیست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بحار الانوار، ج 93، ص 34</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دعای ماه مبارک رمضان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ یَا غَفُورُ یَا رَحِیمُ أَنْتَ الرَّبُّ الْعَظِیمُ‏اى خداى بلند مقام اى بزرگوار اى آمرزنده اى مهربان تویى خداى بزرگ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که هیچ مثل و مانندى ندارد و به گفتار و کردار خلق شنوا و بیناست<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">وَ هَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">و این ماه است که مقامش را عظیم کردى و کرامت و شرافت و فضیلتش بر سایر ماه ها دادى<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی فَرَضْتَ صِیَامَهُ عَلَیَّ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ‏<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">و این ماه است که روزه ‏اش بر من واجب گردانیدى و این ماه رمضان است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ‏<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">که در آن قرآن را نازل فرمودى براى راهنمایى مردم و روشن کردن راه هدایت و جدا نمودن حق از باطل<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">وَ جَعَلْتَ فِیهِ لَیْلَهَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">و شب قدر را در این ماه مقرر داشتى که آن شب بر هزار ماه برترى دادى<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">فَیَا ذَا الْمَنِّ وَ لاَ یُمَنُّ عَلَیْکَ مُنَّ عَلَیَّ بِفَکَاکِ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">پس اى خدایى که بر همه منت دارى و هیچ کس بر تو منت ندارد بر من منت گزار در میان آن همه بندگانت که منت گزارده ‏اى و از آتش دوزخ نجات بخش<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">فِیمَنْ تَمُنُّ عَلَیْهِ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّهَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏و به بهشت ابدت داخل گردان به حق رحمت بى‏پایانت اى مهربان ترین مهربانان عالم.</span></b></p> text/html 2018-05-15T04:38:03+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور ماه رمضان مبارک باد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2053 <img src="http://comingofmahdi.persiangig.com/image/r073cdj3icyh7crmxj3d.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سخنان ائمه درمورد ماه رمضان"><img src="http://sardab313.com/wp-content/uploads/2017/05/cover-doa-660x278.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سخنان ائمه درمورد ماه رمضان"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><strong style=""><span style="font-size: 8pt;">پیامبر </span><font size="3">صلى الله علیه و آله فرمودند:</font></strong></span><font size="3"><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه‏ُ فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَكَةِ؛</span></strong></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;">ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;(بحارالأنوار، ج 96، ص 340، ح 5)</span></font> text/html 2018-05-09T05:00:00+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور روز اسنادملی و میراث مکتوب http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2052 <img src="http://iriboffice.ir:90/Portals/0/monasebat/ordibehesht/19-asnade-meli.jpg" alt="نتیجه تصویری برای روز اسناد ملي و ميراث مكتوب"> <div><br></div><div><br></div><div><div class="articleHeadline" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><h1 style="margin: 10px 0px 0px; line-height: 26px; font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;2 yekan&quot;, &quot;b roya&quot;, &quot;2 roya&quot;, &quot;b koodak&quot;, &quot;2 koodak&quot;, Arial, Tahoma !important; font-size: 18px !important;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font color="#330000">روز اسنادملی و میراث مکتوب</font></span></h1></div><div class="articleAuthor" style="text-align: right; margin-bottom: 10px; line-height: 18px; text-shadow: rgb(242, 242, 242) 1px 1px; height: 35px; display: table;"><font size="3" style="background-color: rgb(51, 255, 255);" face="Mihan-Koodak" color="#330000">اسناد ملی هر كشور به منزله گنجینه ای گرانبها است كه به پلی ارتباطی بین گذشته</font></div><div class="articleAuthor" style="text-align: right; margin-bottom: 10px; line-height: 18px; text-shadow: rgb(242, 242, 242) 1px 1px; height: 35px; display: table;"><font size="3" style="background-color: rgb(51, 255, 255);" face="Mihan-Koodak" color="#330000">&nbsp;و آینده آن سرزمین می ماند و می بایست از آن محافظت به عمل آید.</font></div><div class="articleEntry Normal" style="margin: 10px 5px; line-height: 20px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="articleImage" style="text-align: right; background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 5px 5px 5px 10px; padding: 3px; float: right;"><img src="http://iriboffice.ir:90/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&amp;Height=200&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=monasebat%2fordibehesht%2f19-asnade-meli.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" alt="روز اسنادملی و میراث مکتوب" style="border: 0px none;"></div><p style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-top: 0px;">انسان در طی قرون متمادی و در خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجربیات ارزشمندی دست یافته است.<br>تاریخ مجموعه تمامی این تجربیات است و عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظیم بشری می تواند ضمن آن كه به تكرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسل های پیشین شود لذا می بایست این تجارب به نسل حاضر منتقل شود.</p></div></div> text/html 2018-05-08T06:44:47+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور برگزاری کارگاه ازدواج دانشجویی توسط دکترسیاه منصور مشاور دانشکده فنی خرم اباد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2051 <font face="arial, sans-serif" size="4"><b>برگزاری کارگاه ازدواج باحضور دکترسیاه منصوردرتاریخ 18 اردیبهشت روز سه شنبه&nbsp;</b></font><div><font face="arial, sans-serif" size="4"><b>سالن اجتماعات دانشکده</b></font></div><div><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/8k48fbkw8s6u/?view=att&amp;th=1633e7c9b9772cdc&amp;attid=0.1&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/8k48fbkw8s6u/?view=att&amp;th=1633e7c9b9772cdc&amp;attid=0.3&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/8k48fbkw8s6u/?view=att&amp;th=1633e7c9b9772cdc&amp;attid=0.4&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/1lhjv2tiroyoz/?view=att&amp;th=1633e7cfd55db0cc&amp;attid=0.1&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"></div> text/html 2018-05-08T05:49:06+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور چرا فن بیان مهم است؟ http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2050 <img src="http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86.jpg" alt="متن شروع سخنرانی رسمی"> text/html 2018-05-08T05:42:57+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور اهمیت نفوذ کلام و فن بیان در زندگی http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2049 <div><span style="color: rgb(126, 52, 157); font-family: header-font; font-size: 21px; font-weight: 700;">فن بیان آموزش</span></div><div><section class="chetor-related-article" style="box-sizing: border-box; background: rgb(240, 240, 240); padding: 0px 15px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IranSans, sans-serif; font-size: 17px; text-align: justify;"><div class="entry-content clearfix" style="font-family: body-font; color: rgb(126, 126, 126); line-height: 22px; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">فن بیان آموش در واقع تمریناتی است که باید انجام دهید و باید طوری فن بیان آموش خودتان را قوی کنید که&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">بتوانید وقت کافی برای این کار داشته باشید .</span></p><h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: normal; color: black; font-family: header-font !important;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">در&nbsp;فن بیان آموزش چه نوع مشکلاتی می تواند ایجاد شود؟&nbsp;</span></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">می خواهم یک بحث چالشی را مطرح کنم و آن هم این است ، اگر واقعا صدای انسان از غنایی برخوردار است،</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">چرا ما همه قشنگ صحبت نمی کنیم؟ در این قسمت فن بیان آموزش می خواهم به مشکلات شایع اشاره ای داشته باشیم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۱- خیلی آرام صحبت کردن:&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">اگر حضار نتوانند صدای خودشان را بشنوند احتمال اینکه پیامتان را منتقل کنید صفر است</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۲- محدویت رسا بودن صدا در فن بیان آموزش:</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">حتی اگر صدای تان در جهت حضار به آن ها نرسد همه ی آنها صدایتان را نخواهند شنید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۳- تند صحبت کردن&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">اگر با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت تند تند صحبت کنید،شاید حضار صدایتان را بشنوند، ولی هیچی از حرف های&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">شما را نتواند درک کند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۴- سخنرانی با لحن یکنواخت:</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">اگر هر چی می گویید با یک ارتفاع و سرعت صحبت&nbsp;کنید کسل کننده خواهید بود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۵- نفس کم آوردن:&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">وقتی اتفاق می افتد که قبل از اینکه بخواهید جمله ای را تمام کنید نفس کم بیاورید، مثل شناگران که بین دو حرکت نفس نفس می زند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۶- تردید کردن</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">این زمانی اتفاق می افتد که وقتی از خودتان مطمئن نیستید&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">مثل اکثر شرکت کننده های فن بیان وقتی که برای اولین بار تمرین سخنرانی خودشان را انجام می دهند</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">یک سری با ترس این نامطمئنی را به مخاطبان القا می کنند و یک سری با حرکات اضافه ای که انجام می دهند&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">مثل این پا آن پا کردن ، یا عقب و جلو قدم برداشتن و یا با حلقه داخل دست بازی کردن .</span></p><blockquote style="margin: 1em 40px; padding: 18px 45px 18px 25px; background: rgb(242, 242, 242); border-left: 0px; font-size: 19px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 30px; font-family: BYekan, WebYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif; border-right: 5px solid rgb(0, 131, 185);"><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px; font-family: body-font !important; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">چرا به این مقاله نگاهی نمی اندازید:&nbsp;<a href="http://paknezhad.com/%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" style="color: rgb(245, 171, 53); text-decoration-line: none; outline: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;">فن بیان چیست؟</a></span></p></blockquote><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-weight: 700 !important;"><span style="font-size: 17px;">۷- صدای سخنران:</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">بعضی از این مشکلات صرفا عادت هستند و اگر صدای ضبط شده ی خودتان را نشنوید یا از کسی&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">بازخورد نگیرید ممکن است حتی هیچ موقع متوجه این نشوید که مشکلی وجود دارد.</span></p><h2 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-weight: normal; color: black; font-family: header-font !important;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">استفاده از صدا به عنوان یک ابزار در فن بیان آموزش</span></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">وقتی که بدانید که صدا چطور کار می کند، می توانید تغییرات ایجاد کنید و شیوه جدید و بهبود یافته ای&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span style="font-size: 17px;">را از صحبت کردن خلق کنید . یک شیوه این است که آن را ابزاری بدانید که نتایجی را که شما می خواهید به شما خواهد داد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 13px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><a href="http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86.jpg" class="lightbox-img" style="color: rgb(245, 171, 53); text-decoration-line: none; outline: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.1s ease-in-out;"><img class="alignnone size-full wp-image-767" src="http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86.jpg" alt="فن بیان آموزش" width="900" height="900" srcset="http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن.jpg 900w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-150x150.jpg 150w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-300x300.jpg 300w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-768x768.jpg 768w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-450x450.jpg 450w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-180x180.jpg 180w, http://paknezhad.com/wp-content/uploads/2017/08/خوب-صحبت-کردن-600x600.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: inline-block; margin: 5px 20px 20px 0px;"></a></p></div></section></div> text/html 2018-05-07T10:47:06+01:00 farhangdkh.mihanblog.com واحد فرهنگی دانشكده فنی وحرفه ای خرم آباد دانشگاه فنی وحرفه ای كشور نمایشگاه عرضه کتاب وهفته نکوداشت خرم اباد http://farhangdkh.mihanblog.com/post/2048 <img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/rsh7yfihvh7s/?view=att&amp;th=1633a358f0a1e933&amp;attid=0.2&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/rsh7yfihvh7s/?view=att&amp;th=1633a358f0a1e933&amp;attid=0.6&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><br><div><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/rsh7yfihvh7s/?view=att&amp;th=1633a358f0a1e933&amp;attid=0.3&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/1q63fc1bm52iv/?view=att&amp;th=1633a35e9f8406fb&amp;attid=0.4&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"></div><div><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/1q63fc1bm52iv/?view=att&amp;th=1633a35e9f8406fb&amp;attid=0.1&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/rsh7yfihvh7s/?view=att&amp;th=1633a358f0a1e933&amp;attid=0.4&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"></div><div><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/h/rsh7yfihvh7s/?view=att&amp;th=1633a358f0a1e933&amp;attid=0.1&amp;disp=thd&amp;safe=1&amp;zw"></div>