باعرض تبریک سال نو 

وتبریک حضورریاست دانشگاه فنی وحرفه ای استان لرستان وسرپرست دانشکده فنی وحرفه ای دختران خرم ابادوکلیه اساتید وکارکنان ودانشجویان عزیز 

نتایج دومین جشنواره حرکت را به شرح ذیل به اطلاع عزیزان می رساند.


۱)بخش اساتیدمشاور برتر کشور

مقام برتر اساتیدمشاورانجمن های علمی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور

الف) خانم نسیم زارعیان استادمشاور انجمن علمی طراحی دوخت

ب)خانم اسماءنورمحمدی استاد مشاور انجمن علمی معماری حائزکسب شایسته تقدیر 

ج)خانم معصومه صالحی مشاورانجمن علمی گرافیک =======

۲) بخش کارشناسان برتر کشوری

مقام برتر کارشناسان حائز شایسته تقدیر جشنواره حرکت دانشگاه فنی وحرفه ای کشور مریم گرامی فرد 

۳)بخش دانشکده های برتر کشور دردومین جشنواره حرکت

 از بین کلیه دانشکده های کشور ۵ مقام برتر اعلام شد کهدانشکده فنی وحرفه ای دختران خرم اباد جزو برترین ها بود

با آرزوی موفقیت وسربلندی برای کلیه عزیزان  وآرزوی سالی سرشار از سلامتی وپیروزی برای مردم کشور اسلامی مان 

 

نتایج پیوست می باشد.



برگزیدگان دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه فنی و حرفه ای

دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه فنی و حرفه ای ،ویژه دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی را در زمستان98 برگزار کرد.

دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس، دومین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه فنی و حرفه ای ،ویژه دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی را در زمستان98 برگزار کرد.

در این دوره جشنواره که مربوط به فعالیت های انجمن های علمی در بازه زمانی خرداد97 تا خرداد98 بود،220 اثر درحوزه های رقابتی انجمن علمی برتر، مسابقه، نشریه، فعالیت خلاقانه، محتوای دیجیتال، کارآفرینی، کتاب و اختراع شرکت نمودند که نسبت به سال گذشته حدود سه برابر رشد داشت و 88 اثر نیز در حوزه های رقابتی داخلی شامل استاد مشاور برتر، کارشناس انجمن های علمی برتر و دانشکده/آموزشکده برتر شرکت نمودند.

گفتنی است امسال بمنظور قدردانی از زحمات اساتید مشاورانجمن های علمی، حوزه رقابتی استاد مشاور برتر برای نخستین بار در حوزههای رقابتی داخلی جشنواره تعریف گردیده بود، که ضمن تقدیر از زحمات کلیه اساتید محترم انجمن علمی به استحضار می رساند طبق اعلام قبلی، داوری در این حوزه بر اساس گزارش ارسالی فعالیت ها در خصوص انجمن علمی مربوطه بوده است.

شایان ذکر است از میان آثار دریافتی،26 اثر برتر به مرحله ملی دوازدهمین جشنواره حرکت دانشگاه های وزارت علوم راه یافتند که این تعداد، نسبت به سال گذشته افزایش دوبرابری داشته است.

به اطلاع می رساند جوایز منتخبین مطابق با دستورالعمل جشنواره، به حساب نفرات برتر واریز  و لوح تقدیر صادر خواهد شد.

نتایج پیوست می باشد.