امام خمینی(ره)

دهه فجر، خوش آمدی که با مقدمت،
عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای‏ میهن اسلامی‏مان پیچید. 
قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سینه‏هارهایی یافت. دهه فجرمبارک