احکام قرانی
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،1388
عنوان و نام پدیدآور:احكام قرآنی/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهری :نرم افزار تلفن همراه و رایانه
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
یادداشت : كتابنامه: ص. [۱۰۹] - ۱۱۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : سفره -- آداب و رسوم-- جنبه های قرآنی
موضوع : سفره -- آداب و رسوم اسلامی
عناوین اصلی كتاب شامل:
امام خمینی؛ آیت الله خامنه ای؛ آیت الله اراكی؛ آیت الله گلپایگانی؛ آیت الله خویی؛ آیت الله تبریزی؛ آیت الله فاضل لنكرانی؛ آیت الله بهجت؛ آیت الله سیستانی؛ آیت الله مكارم