باسلام زیارت عاشورا ، مداحی وروضه خوانی توسط مداح اهل بیت ع درنماز خانه دانشکده
 ساعت 7/45صبح روز دوشنبه باحضور کلیه کارکنان وبرخی ازدانشجویان
 برگزارشد.در این مراسم معنوی با حضور گسترده کارکنان در نماز خانه این دانشکده برگزار شد
 حاضران به یاد مظلومیت امام حسین (ع) و هفتادو دو یار وفادارش در صحرای کربلا به قرائت زیارت عاشورا پرداختند
و عزاداری کردند. یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز در این مراسم به بیان 
رشادتهای امام حسین (ع) و یارانش در روز عاشورا و مصائب وارده به اهل بیت آن امام همام پرداخت
 و سپس نوحه خوانی و مرثیه سرایی کرد.

نتیجه تصویری برای عکس برگزاری زیارت عاشورا