اس ام اس تبریک ولادت امام هادی -ع

 

ای نور خدا امام هادی وی مکتب عشق را منادیای در کف تو لوای قرآن

وی مجری آیه های قرآن

در اوج طلوع روشنائی

آیینه ی پاک حق نمائی