نتیجه تصویری برای عکس زیبا دکتر شریعتی

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، 

ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است

(دکتر علی شریعتی)

نتیجه تصویری برای عکس زیبا دکتر شریعتی