95. چند سوره با کلمه «هل» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «دهر و غاشیه»با کلمه (هل) شروع می‌شوند.
96. سوره‌هایی که به «طواسین» معروفند کدامند؟
سوره‌های «شعرا، نمل و قصص» به (طواسین) معروفند.
97. سوره‌هایی که به «زهروان» معروفند کدامند؟
سوره‌های «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
98. سوره‌های مکّی طی چند سال نازل شده‌اند؟
سوره‌های «مکی» طی «13 سال» نازل شده‌اند.
99. سوره‌هایی که به «عتاق» معروفند کدامند؟
سوره‌های «اسری، ‌کهف، ‌مریم، طه و انبیاء» به (عتاق) معروفند.
100. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمه «قد» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مجادله و مؤمنون» با کلمه (قد) شروع می‌شوند.
101. سوره‌ای که درباره روزگار است چه نام دارد؟‌
سوره‌ای که در باره روزگار است سوره «دهر» است.
102. کدام سوره قرآن منسوب به «اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟
سوره «عادیات» منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است.
103. سوره‌هایی را که به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند کدامند؟
سوره‌های «فلق» به معنای (صبح)، «لیل» به معنای (شب) و «فجر» به معنای (سپیده‌دم).
104. کدام سوره به «بنی اسرائیل» منسوب است؟
سوره «اسری» به (بنی اسرائیل) نیز معروف است.
105. چه تعداد از سوره‌های قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟
«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند.
106. سوره‌هایی که توصیه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟
سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه».
107. سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» ختم می‌شوند کدام است؟
سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف «د» تمام می‌شود (اخلاص) است.
108. نام دیگر کدام سوره قرآن «النساء القصری» یعنی (نساء کوتاه) می‌باشد؟
سوره‌ای که به «نساء کوتاه» نیز معروف است «طلاق» می ‌باشد.
109. کدام سوره در شأن «اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ » نازل شده است؟
سوره‌ای که در «شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است.
110. کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می‌شوند؟
سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می‌شوند «کوثر» می‌باشد.
111. در کدام سوره قرآن راجع به «آفرینش انسان» سخن به میان آمده است؟
در سوره «حجرآیه 26» راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است.
112. در کدام سوره به «اولین قبلة مسلمین» (بیت المقدس) اشاره شده است؟
راجع به اولین (قبلة مسلمین) در سوره «اسراء» اشاره شده است.
113. نام کدام یک از سوره‌های قرآن است که اگر آن را برعکس کنیم یکی از واجبات نماز می‌شود؟
سوره «تین» که بر عکس آن می‌شود «نیت».
114. در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟
«سوره اعراف آیه 133».
115. کدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟
سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است.
116. در کدام سوره «حکم اسیران جنگی» بیان شده است؟
حکم اسیران جنگی در سوره انفال 67-70.
117. در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می‌دهد؟
سوره علق.
118. چند سوره با «طسم» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز می‌شوند.
119. نام کدام سوره‌ها از «دو حرف» تشکیل شده‌اند؟
نام سوره‌های «حج، طه، یس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشکیل شده است.
120. «الدین» نام دیگر کدام یک از سوره‌های قرآن است؟
سوره ماعون.
121. در کدام سوره به «قوانین مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟
در سورة «نساء» (قوانین ازدواج) اشاره شده است.
122. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟
سوره مورد نظر سوره «روم» می‌باشد که بر عکس آن می‌شود «مور».
123. در کدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرینش» سفارش شده است؟
سوره حجر.
124. چند سوره با «تسبیح» آغاز می‌شوند؟
سوره‌هایی که با تسبیح شروع می‌شوند عبارتند از: «اسری، اعلی، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حدید و حشر».
125. داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟
این داستان در «سوره طه» بیان شده است.
126. «قانون ارث» در کدام سوره بیان شده است؟
(قانون ارث) در سوره «نساء» بیان شده است.
127. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟
سوره مورد نظر «توحید» می‌باشد که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «وحید».
128. در کدام سوره به داستان «شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مکه به مدینه اشاره شده‌است؟
سوره انفال.
129. چند سوره با کلمه «وَیْل» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مطففین و همزه» با کلمه «ویل» آغاز می‌شوند.
130. در کدام سورة قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟
در سوره «حشر» (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است.
131. در کدام سوره «سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بیان شده است؟
«سوره طه، اعراف آیات 11 الی 27  و سوره بقره آیات 30 الی 38 »
132. نام چه تعداد از سوره‌ها از «یک حرف» تشکیل شده است؟
سوره‌های «ص، ق و ن».
133. در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟
سوره نساء.
134. «الانسان» و «الابرار» نام‌های کدام سوره هستند؟
«سوره دهر».
135. سوره‌ای که تمام آیاتش با «س» ختم می‌شود کدام است؟
سوره «ناس» تمام آیاتش با (س) ختم می‌شود.
136. «الغافر» به کدام سوره گفته می‌شود؟
به سوره «مؤمن» (الغافر) نیز گفته می‌شود.
137. چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟
سوره‌های «بقره، عنکبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده».
138. به کدام سوره «تبارک» نیز گفته می‌شود؟
به سوره «ملک» تبارک هم گفته می‌شود.
139. در کدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟
در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است.
140. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟
سوره مورد نظر سوره «شمس» می‌باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود «مس».
141. چه تعداد از سوره‌های قرآن با کلمة «یا ایها الناس» شروع می‌‌شوند؟
سوره‌های «نساء و حج» با کلمة «یا ایها الناس» آغاز می‌شود.
142. «القتال» به کدام سوره اطلاق می‌شود؟
به سوره «محمد» (القتال) اطلاق می‌شود.
143. در کدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟
در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است.
144. نام‌های دیگر سوره توبه کدامند؟
نام‌های دیگر این سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...».
145. در کدام سورة قرآن خداوند متعال به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند که از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟
سوره «ناس».
146. «الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟
«الشریعه» نام دیگر سوره «جاثیه» است.
147. نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس بخوانیم به معنای «قدرت و توان» می‌شود؟
سوره مورد نظر «قمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمق».
148. سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟
سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می‌شود.
149. در کدام سوره قرآن به موضوع «سجده کردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ » اشاره شده است؟
در سوره «ص» به این موضوع اشاره شده است.
150. «اقتربت الساعه» نام دیگر کدام سوره است؟
«سوره قمر».
151. چه تعداد از سوره‌های قرآن با «حم» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف» با «حم» شروع می‌شوند.
152. نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.
سوره مورد نظر «زمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمز».
153. «الباسقات» نام دیگر کدام سوره است؟
«الباسقات» نام دیگر سورة «ق» می‌باشد.
154. چند سوره با کلمه «اقْتَرَبَ» شروع می‌شوند؟
سوره‌های «قمر و انبیاء