ويژگى هاى ماه رمضان در روایات

«ماه رمضان ، ماهى كه قرآن در آن فرود آمده است تا هدایتى براى مردم و نشانه هایى روشن از هدایت و جداسازى [میان حق و باطل] باشد» .
 امام رضا علیه السلام : همانا ماه رمضان ، ماهى است كه خداوند متعال ، قرآن را در آن نازل كرد و حق و باطل را در آن از هم جدا ساخت ، آن گونه كه خداوند فرموده است : «ماه رمضان ، ماهى كه قرآن در آن فرود آمده است تا هدایتى براى مردم و نشانه هایى روشن از هدایت و جداسازى [میان حق و باطل ]باشد » .