آیه شماره 3  از سوره مبارکه عنكبوت
امتحان الهی

 
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ
ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان می‏کنیم); باید علم خدا درباره کسانی که راست می‏گویند و کسانی که دروغ می‏گویند تحقق یابد!
1- آزمایش، یك سنّت الهى در طول تاریخ است. «ولقد فتنّا الّذین من قبلهم»
2- حوادث را تصادف نپنداریم؛ همه اسباب آزمایش ماست. «فتنّا»
3- آشنایى با تاریخ و حوادث پیشینیان، مردم را براى پذیرش حوادث آماده مى‏كند. «من قبلهم»
4- دلیل آزمایش‏هاى الهى، عینى و محقّق شدن علم ازلى خداوند و جدا شدن مؤمنان واقعى و شكوفا شدن استعدادهاى درونى و به فعلیّت رسیدن آنهاست. «فلیعلمنّ... الّذین صدقوا و... الكاذبین»