نتیجه تصویری برای شهید نورخدا موسوی

شهیدزنده سیدنورخداموسوی


عزت امروز اسلام و مسلمین ثمره خون شهدا است.

عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان این ملت است.

یاد شهدا باید همیشه در فضاى جامعه زنده باشد.

شهادت، مرگ تاجرانه است.

 

خوشا آنان که جانان می شناسند                               طریق عشق و ایمان می شناسند


بسی گفتیم و گفتند از شهیدان                                                  شهیدان را شهیدان می شناسند


خانواده‏ هاى معظم شهیدان و جانبازان عزیز ارزنده‏ ترین یادگاریهاى دوران حماسه‏ ى دفاع مقدس هستند.

خداوند متعال به شما جانبازان اجر خواهد داد، زیرا شما خودتان را به او تقدیم كردید.