آیه شماره 39  از سوره مبارکه نجم
تکیه بر خود

 
و أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى
و اینكه براى انسان بهره‏اى جز سعى و كوشش او نیست،
1- هستى، میدان تلاش و كار و نتیجه‏گیرى است. «و أن لیس للانسان الاّ ما سعى»
2- ما مكلّف به انجام وظیفه‏ایم، نه حصول نتیجه. سعى و تلاش وظیفه ماست. «الاّ ما سعى»