تصویر مرتبط

سربار دیگران‼  

به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) گفتند: «ای رسول خدا ! مردی همسفر حجّ ما بود که هرگاه در منزلی پیاده می‌شدیم، پیوسته در حال نماز خواندن بود تا آن که حرکت می‌کردیم؛ و در بین راه نیز همواره قرآن می‌خواند و ذکر خدا می‌گفت، تا زمانی که دوباره اتراق می‌کردیم.»
رسول الله پرسیدند: پس چه کسی برای او غذا تهیه می کرد و شترش را علوفه می‌داد؟
پاسخ دادند: همه ما در خدمت او بودیم!
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: همه شما از او بهترید!
عبدالرزاق، المصنف، جلد ۱۱، صفحه ۲۴۴
ری شهری، میزان الحکمه، جلد ۵، صفحه ۳۱۰